Agroturisme

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Natural Rural

Agroturisme

Comunitat Valenciana
-

Agroturisme Comunitat Valenciana és un programa de producte turístic del qual formen part els productes relacionats amb l’oleoturisme i el pescaturisme, s’emmarca en l’estratègia CreaTurisme de desenvolupament de productes experiencials d’alt valor afegit en el marc per a generar demanda interessada cap a la Comunitat Valenciana.

S’entén per agroturisme (en relació al producte turístic) l’activitat turística relacionada amb el món rural i el sector primari (activitats productives de l’extracció i obtenció de matèries primeres, com l’agricultura, la ramaderia, l’apicultura, l’aqüicultura, la pesca, la mineria, la silvicultura i l’explotació forestal, agropecuari), on els turistes tenen l’oportunitat de participar de forma activa en els diversos esdeveniments i activitats quotidianes de la vida agrària. La visita a una almàssera, un tast en una formatgeria, participar en les tasques d’espais d’elaboració o cria, allotjar-se en una granja en funcionament, gaudir d’una jornada de pesca al costat dels professionals del mar o assaborir els productes agroalimentaris de la nostra regió mentre es participa en un tast.

Aquest programa es dirigeix a entitats, empreses i serveis que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de l’agroturisme en la Comunitat Valenciana.

 

Podran participar d'aquest producte:

- Empreses d'activitats
- E​​​sdeveniments turístics
- Agències receptives i comercialitzadores
- Allotjaments
- Comerços
- Serveis de restauració
- Espais visitables

La participació en en el programa de producte Agroturisme Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits comuns a tots els programes vinculats a l'estratègia CreaTurisme, els requisits específics del producte de agroturisme i finalment els vinculats a les diferents tipologies de participants (serveis, infraestructures, gestió i comercialització). Tots aquests criteris, d'obligat compliment, seran la garantia que assegure la cohesió de l'oferta i l'homogeneïtat de la mateixa a fi de disposar de la capacitat d'oferir al mercat proposades competitives i d'alt valor entorn del agroturisme, oleoturisme o pescaturisme.

Pots visitar la web d'Agroturisme Comunitat Valenciana

 

Criteris d’adhesió

Les empreses i/o entitats interessades a adherir-se al programa de producte Agroturisme Comunitat Valenciana hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els programes de producte considerats dins de l'estratègia de CreaTurisme i que hauran de complir obligatòriament les empreses i/o entitats adherides. S'inclouen criteris d'accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment dins del producte d'Agroturisme.

Criteris de producte: aquells específics de producte, que al seu torn són transversals a totes les empreses i/o tipologies considerades en el programa de producte.

Criteris de tipologia d’empresa/entitat: criteris específics associats a cadascuna de les tipologies d’empresa i/o entitat potencialment membre del producte Agroturisme. Entre ells existeixen criteris específics per tipologia per a accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment en el producte Agroturisme.

 

Fases d’adhesió:

Existeix la possibilitat d’adherir-se al producte Agroturisme Comunitat Valenciana com a empresa/entitat en fase d’accés, en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa i/o entitat es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del producte Agroturisme Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses i entitats que formen part de Agroturisme Comunitat Valenciana en fase d’accés podran beneficiar-se del pla específic de formació per als integrants del programa i una valoració addicional en les línies d'ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.

Criteris d’adhesió: les empreses i entitats adherides  al programa de producte Agroturisme Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu CreaTurisme del producte  Agroturisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Agroturisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en la web del producte Agroturisme Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.
- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el programa de producte.
- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en agroturisme en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Participació en fam trips i press trips com a membre del programa Agroturisme Comunitat Valenciana.
- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.
- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

 

Procediment d'adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme-Agroturisme sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica en aquest.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa.

Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures.

En els arxius adjunts pot consultar el llistat d'empreses adherides a Agroturisme Comunitat Valenciana.

Agroturismo

Obri la ubicació