Recursos

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Cultural

Camins de Dinosaures

Comunitat Valenciana
-

Camins de Dinosaures és una proposta per a recórrer la Comunitat Valenciana coneixent el seu patrimoni paleontològic ampli i variat. Trenta són els recursos dedicats a la paleontologia que es reparteixen per tot el territori valencià. Vine a gaudir de jaciments, museus i col·leccions museogràfiques que t’ajudaran a descobrir i gaudir de l’apassionant món dels dinosaures.

Acosta’t a descobrir els avantpassats dels dinosaures i les seues petjades a Begís, amb el jaciment del Triàsic mitjà més important de la Comunitat Valenciana.

Descobreix els grans sauròpodes del final del Juràssic en el museu d’Alpont i les petjades dels dinosaures carnívors que van conviure amb ells en el jaciment BIC de Corcolilla. En el museu de Morella, coneix el Morelladon, el primer dinosaure de Castelló. A Cinctorres podràs visitar l’únic jaciment amb rèpliques d’ossos de dinosaures de la Comunitat Valenciana i conèixer els dinosaures dels Ports en el seu museu. En el MUPE d’Elx podràs aprendre sobre altres dinosaures d’altres parts del món. A Millars podràs caminar al costat de les petjades dels últims dinosaures que van trepitjar la Comunitat Valenciana. Finalment, a Agost es troben les evidències de l’impacte que va facilitar l’extinció de la majoria dels dinosaures.

Qui pot participar

Qualsevol empresa o servei turístic de la Comunitat Valenciana, destinacions, agents territorials i associacions vinculades a Camins de Dinosaures.

La participació en Camins de Dinosaures comporta el compliment d’uns requisits de compliment obligat per a garantir la cohesió i l’homogeneïtat de l’oferta i oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn a l’argument de Camins de Dinosaures.

Beneficis de participar

- Augmentar el valor del seu producte en comptar amb un distintiu i/o marca fàcilment distingible.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Camins de Dinosaures de Turisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en el microsite de Camins de Dinosaures i la participació en l’estratègia digital vinculada.
- Impulsar la comercialització i/o distribució del producte a través de les accions que realitze Turisme Comunitat Valenciana.
- Representació i possibilitat de participació en les fires sectorials i actes promocionals en els quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Valoració addicional en el programa d’ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.
- Participar en el Pla Formatiu de CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.

Procediment d’adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme-Camins de Dinosaures sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.


La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.


Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa.


Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures.