Ecoturisme

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Natural Rural

Ecoturisme

Comunitat Valenciana
-

Ecoturisme Comunitat Valenciana és un programa de producte turístic de naturalesa pensat per al turista que es desplaça per buscar el contacte amb la naturalesa d’una manera responsable. S’emmarca en l’estratègia de CreaTurisme de desenvolupament de productes experiencials d’alt valor afegit, contribuint al coneixement i el gaudi de la naturalesa en el marc per a generar demanda interessada cap a la Comunitat Valenciana.

L’ecoturisme és el viatge a una àrea natural per a conéixer-la, interpretar-la, gaudir-la i recórrer-la, al mateix temps que s’aprecia i contribueix de forma pràctica a la seua conservació, sense generar impactes sobre el medi i repercutint positivament en la població local.

Es tracta per tant d’un producte turístic dirigit a un públic que desitja conéixer, descobrir i apreciar la naturalesa, que incorpora els principis del turisme sostenible en relació amb els impactes econòmics, socials i ambientals del turisme, que ha de contribuir a la conservació de la naturalesa.

L’observació d’estreles, de fauna, de flora, el senderisme interpretatiu, els allotjaments eco friendly o les activitats en les quals conflueixen les característiques abans esmentades formen part del producte ecoturisme.

L’ecoturisme també busca incentivar el desenvolupament sostenible (és a dir, el creixement actual que no danye les possibilitats futures). A més, permet descobrir racons naturals i rurals de gran valor i bellesa.

El desenvolupament de l’ecoturisme ofereix la possibilitat de que els nuclis de poblacions rurals xicotets puguen impulsar la seua economia. Els principis de l’ecoturisme suposen el respecte per la cultura de la destinació receptora, la minimització de l’impacte negatiu que causa l’activitat turística i el suport als drets humans.

Aquest programa es dirigeix a entitats, empreses i serveis que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de l’ecoturisme en la Comunitat Valenciana.

Podran participar d'aquest producte:

- Empreses d'activitats
- Agències receptives i comercialitzadores
- Allotjaments
- Serveis de restauració
- Comerços
Observatoris astronòmics
Espais visitables
- E​​​sdeveniments turístics

La participació en en el programa de producte Ecoturisme Comunitat Valenciana comporta el compliment d’uns requisits de compliment vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització.Aquests criteris d'obligat compliment seran la garantia que assegure la cohesió de l'oferta i l'homogeneïtat de la mateixa a fi de disposar de la capacitat d'oferir al mercat proposades competitives i d'alt valor ajuste a l'argument d'Ecoturisme.

Pots visitar la web d'Ecoturisme Comunitat Valenciana

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al programa de producte d'Ecoturisme hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament.

S'inclouen criteris d'accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment dins del producte d'Ecoturisme.

Criteris de producte: Aquells específics de producte que al seu torn són transversals a totes les empreses i/o tipologies considerades en l'argument de producte.

Criteris de tipologia d’empresa/entitat: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa i/o entitat potencialment membre del producte Ecoturisme. Entre ells existeixen criteris específics per tipologia per a accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment en el producte Ecoturisme.

Fases d’adhesió:

Existeix la possibilitat d’adherir-se al producte Ecoturisme Comunitat Valenciana com a empresa/entitat en fase d’accés, en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa i/o entitat es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses i entitats que formen part del Ecoturisme Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

Pla específic de formació per als integrants del programa.

Valoració addicional en les línies d'ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.

Fase d’adhesió: les empreses i entitats adherides al programa de producte Ecoturisme Comunitat Valenciana  disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu CreaTurisme del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el programa de producte d'Ecoturisme Comunitat Valenciana.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en ecoturisme en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del programa d'Ecoturisme Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

Procediment d’adhesió

Les empreses i entitats interessades a formar part del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana hauran d’emplenar i firmar la carta d’adhesió que corresponga a la seua tipologia d'empresa/entitat i remetre-la a mediterraneo-natural@comunitatvalenciana.com

La carta d’adhesió és un document públic pel qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Cada empresa podrà presentar tantes cartes d'adhesió al programa d'Ecoturisme Comunitat Valenciana com a tipologia d'activitat realitze.

Correspon a l'òrgan de coordinació del programa del producte Ecoturisme Comunitat Valenciana acceptar o no les candidatures presentades.

Per a ampliar informació, ha de dirigir un mail a la següent adreça:

mediterraneo-natural@comunitatvalenciana.com

 

LLISTAT D'EMPRESES ADHERIDES:

AGÈNCIES DE VIATGES

-SAO

-Extrem Tracks

ALLOTJAMENTS

-Actio

-Alojamiento Penyagolosa 

-Hostal Savoy

-Pago de Tharsys

-Benali Rural Tourism

-Casa Taino

-Casa Refugi el Boixar

-Alberg la Parreta

-Mar de Fulles

-Mardenit

-Forn de Sitjar

-Finca San Agustín

-Finca Santa Elena

-Albergue  La Suera

-Albergue la Pastora

COMERÇOS

-Bodegas Vegalfaro

-Pago de Tharsys

EMPRESES D'ACTIVITATS

-Sommedi

-Visit Albufera

-Calderona Viva 

-La Saria Turisme

-Amigos del Paisaje 

-Educa Verd Green Walk 

-Itinerantur 

-Magic and Nature

-TAO Bike

-7pobles

-Persenda

-Tronkos y Barrancos

-Extrem Tracks

-Xàbia Activa

-Albergue  La Suera

-Escuela de ciencias Cosmofísica

-Interpreta y Educa

-Invesrural

-Oxytours

-Astromaestrat

-Totalhike

-Enjoying horses

-AstrExperiencia

ESPAIS VISITABLES

-Pago de Tharsys

-Bodegas Vegalfaro

-Jardín de l'Albarda

-Observatorio Astronómico Universitat de València

-Escuela de ciencias Cosmofísica

-Ecomuseo de Aras de los Olmos

-Observatorio Astronómico de Culla

RESTAURANTS

-Restaurante Savoy

-Mar de Fulles