Enoturisme

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Natural Rural

Enoturisme

Comunitat Valenciana
-

Enoturisme Comunitat Valenciana és un programa de producte turístic que s’emmarca en l’estratègia de CreaTurisme de desenvolupament de productes experiencials d’alt valor afegit en el marc per a generar demanda interessada cap a la Comunitat Valenciana.

S’entén per enoturisme el desplaçament dels turistes a cellers, hotels i altres tipus d’allotjaments relacionats amb el món del vi. Les visites a vinoteques i restaurants on els tasts i els maridatges entre el vi i la cuina d’alta qualitat són els principals protagonistes. A més de l’oferta d’altres serveis com museus del vi, centres culturals o d’interpretació dedicats a la cultura del vi, la vinoteràpia, i el conjunt d’empreses i organismes que conformen les Rutes del Vi.

Aquest programa es dirigeix a entitats, empreses i serveis que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de l’enoturisme en la Comunitat Valenciana.
 

Podran participar d'aquest producte:

- Empreses d'activitats

- Guies

- Oficina d'Informació turística

- Agències receptives i comercialitzadores

- Allotjaments

- Serveis de restauració

- Comerços

- Espais visitables

La participació en en el programa de producte Enoturisme Comunitat Valenciana comporta el compliment d’uns requisits de compliment vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització.Aquests criteris d'obligat compliment seran la garantia que assegure la cohesió de l'oferta i l'homogeneïtat de la mateixa a fi de disposar de la capacitat d'oferir al mercat proposades competitives i d'alt valor ajuste a l'argument d'Enoturisme.

Pots visitar la web d'Enoturisme Comunitat Valenciana

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al programa de producte d'Enoturisme hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament. S'inclouen criteris d'accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment dins del producte d'Enoturisme.

Criteris de producte: Aquells específics de producte que al seu torn són transversals a totes les empreses i/o tipologies considerades en l'argument de producte.

Criteris de tipologia d’empresa/entitat: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa i/o entitat potencialment membre del producte Enoturisme. Entre ells existeixen criteris específics per tipologia per a accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment en el producte Enoturisme.

Fases d’adhesió:

Existeix la possibilitat d’adherir-se al producte Enoturisme Comunitat Valenciana com a empresa/entitat en fase d’accés, en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa i/o entitat es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del producte Enoturisme Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses i entitats que formen part del Enoturisme Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

Pla específic de formació per als integrants del programa.

Valoració addicional en les línies d'ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.

Fase d’adhesió: les empreses i entitats adherides al programa de producte Enoturisme Comunitat Valenciana  disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu CreaTurisme del producte Enoturisme Comunitat Valenciana.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Enoturisme Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Enoturisme Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el programa de producte d'Enoturisme Comunitat Valenciana.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en enoturisme en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del programa d'Enoturisme Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

Procediment d'adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme-Enoturisme sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica en aquest.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa.

Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures.

En els arxius adjunts pot consultar el llistat d'empreses adherides a Enoturisme Comunitat Valenciana.

Enoturismo

Obri la ubicació