La Xarxa de Centres d’Art Contemporani en el món rural de la Comunitat Valenciana

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Cultural

La Xarxa de Centres d’Art Contemporani en el món rural de la Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana
-

La Xarxa de Centres d’Art Contemporani en el món rural de la Comunitat Valenciana suposa una novetat en el sector turístic i cultural perquè permet promocionar un nou tipus de turisme valencià i donar a conéixer els rics recursos i les grans possibilitats amb els quals compta el nostre territori. Per això, existeix la possibilitat d’ampliar-lo en el futur a nous centres i iniciatives per a construir una xarxa cada vegada més rica i amb més possibilitats per a tots aquells que vulguen conéixer-la, així com per a servir d’exemple a altres iniciatives similars.

Qui pot participar

Qualsevol empresa o servei turístic de la Comunitat Valenciana, destinacions, agents territorials i associacions vinculades a Xarxa de Centres d’Art Contemporani.

La participació en Xarxa de Centres d’Art Contemporani comporta el compliment d’uns requisits de compliment obligat per a garantir la cohesió i l’homogeneïtat de l’oferta i oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn a l’argument de Xarxa de Centres d’Art Contemporani.

Beneficis de participar

- Augmentar el valor del seu producte en comptar amb un distintiu i/o marca fàcilment distingible.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Xarxa de Centres d’Art Contemporani de Turisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en el microsite de la Xarxa de Centres d’Art Contemporani i la participació en l’estratègia digital vinculada.
- Impulsar la comercialització i/o distribució del producte a través de les accions que realitze Turisme Comunitat Valenciana.
- Representació i possibilitat de participació en les fires sectorials i actes promocionals en els quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Valoració addicional en el programa d’ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.
- Participar en el Pla Formatiu de CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.

Procediment d’adhesió

Les empreses i entitats interessades a formar part del grup de treball de la Xarxa de Centres d’Art Contemporani hauran d’emplenar la carta d’adhesió d’aquest producte i remetre-la al correu de: mediterraneo-cultural@comunitatvalenciana.com

La carta d’adhesió és un document públic pel qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Una mateixa empresa podrà formar part de diversos productes sempre que la seua activitat estiga relacionada amb el producte. Per a això haurà d’emplenar les cartes d’adhesió de cadascun dels productes en els quals treballe.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d’auditoria externa.

Una vegada rebudes les cartes d’adhesió, la comissió d’accés procedirà a la comunicació de l’acceptació o rebuig de les candidatures.

Llistat d'adherits