Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Natural Rural

Agroturisme - Oleoturisme - Pescaturisme

Comunitat Valenciana
-

Agroturisme Comunitat Valenciana és un programa de producte turístic del qual formen part els productes relacionats amb l’oleoturisme i el pescaturisme, s’emmarca en l’estratègia CreaTurisme de desenvolupament de productes experiencials d’alt valor afegit en el marc per a generar demanda interessada cap a la Comunitat Valenciana.

S’entén per agroturisme (en relació al producte turístic) l’activitat turística relacionada amb el món rural i el sector primari (activitats productives de l’extracció i obtenció de matèries primeres, com l’agricultura, la ramaderia, l’apicultura, l’aqüicultura, la pesca, la mineria, la silvicultura i l’explotació forestal, agropecuari), on els turistes tenen l’oportunitat de participar de forma activa en els diversos esdeveniments i activitats quotidianes de la vida agrària. La visita a una almàssera, un tast en una formatgeria, participar en les tasques d’espais d’elaboració o cria, allotjar-se en una granja en funcionament, gaudir d’una jornada de pesca al costat dels professionals del mar o assaborir els productes agroalimentaris de la nostra regió mentre es participa en un tast.

Aquest programa es dirigeix a entitats, empreses i serveis que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de l’agroturisme en la Comunitat Valenciana.

 

Podran participar d'aquest producte:

- Empreses d'activitats
- E​​​sdeveniments turístics
- Agències receptives i comercialitzadores
- Allotjaments
- Comerços
- Serveis de restauració

- Embarcacions pesqueres
- Espais visitables

La participació en en el programa de producte Agroturisme Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits comuns a tots els programes vinculats a l'estratègia CreaTurisme, els requisits específics del producte de agroturisme i finalment els vinculats a les diferents tipologies de participants (serveis, infraestructures, gestió i comercialització). Tots aquests criteris, d'obligat compliment, seran la garantia que assegure la cohesió de l'oferta i l'homogeneïtat de la mateixa a fi de disposar de la capacitat d'oferir al mercat proposades competitives i d'alt valor entorn del agroturisme, oleoturisme o pescaturisme.

sol.licitud adhesió

ADHESIÓ CREATURISME

Microsite Producte Agroturisme a la Comunitat Valenciana

L'agroturisme a la Comunitat Valenciana compta amb el seu propi espai digital. Clique ací per a descobrir-ho. 

Newsletters Creaturisme

Si desitja conéixer més sobre les novetats i activitats del Programa Creaturisme per al grup de productes de Mediterrani Natural i Rural, punxe ací.