Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Actiu

Cicloturisme i MTB

Comunitat Valenciana
-

El Programa de Producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana s’emmarca en l’estratègia CreaTurisme i forma part del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu. 

La Comunitat Valenciana alberga unes condicions estupendes per al desenvolupament de l’activitat ciclista en totes les seues variants:

- Ciclisme Recreatiu (Slow-Clicling): passejos amb bicicleta de forma recreativa, gaudint de l’activitat física alhora que es coneix la cultura, el patrimoni, la naturalesa o la gastronomia d’un territori.

- Ciclisme en ruta: activitat dedicada al ciclisme en carretera, ja siga realitzant rutes organitzades o de forma lliure. 

- Bicicleta de muntanya: pràctica esportiva dedicada al gaudi del ciclisme a la muntanya o el camp.

- Cicloturisme: pràctica del ciclisme de forma no competitiva en general.

Aquest programa es dirigeix a empreses que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn del cicloturisme i bicicleta de muntanya en la Comunitat Valenciana.

Podran participar en aquest producte:

- Empreses de turisme actiu
- Allotjaments
- Serveis de restauració
- Agències de viatges i mediació turística

La participació en el Programa de Producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització. Aquests criteris de compliment obligat seran la garantia que assegure la cohesió de l’oferta i l’homogeneïtat d’aquesta a fi de disposar de la capacitat d’oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn de l’argument de productes Cicloturisme i MTB.

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al Programa de Producte Cicloturisme i MTB hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

1. Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament.

2. Criteris de tipologia d’empresa adaptats a les necessitats de cada producte: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa potencialment membre del producte cicloturisme i MTB.

Fases d’adhesió

Existeix la possibilitat d’adherir-se al Programa de Producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana com a empresa en fase d’accés (adhesió a grup de treball sobre turisme Cicloturisme i MTB), en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total (adhesió al Programa Cicloturisme i MTB) en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del Programa de Producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses que formen part del Programa de Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

- Interlocució directa amb Turisme Comunitat Valenciana.

- Accés a informació específica del sector.

- Participació preferent en accions dutes a terme per Turisme Comunitat Valenciana, especialment de caràcter formatiu.

Fase d’adhesió total: les empreses i entitats adherides al Programa de Producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el Programa de Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en Cicloturisme i MTB en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del Programa de Cicloturisme i MTB de la Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

Procediment d’adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme - Cicloturisme i MTB sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa. Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures. 

 

Per a ampliar informació, pot dirigir un e-mail a la següent adreça:

mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com