Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Cultural

Ruta de la Seda

Comunitat Valenciana
-

Ruta de la Seda és un producte que connecta la Comunitat Valenciana amb Orient mitjançant un itinerari cultural reconegut per la UNESCO, i al qual és possible associar el patrimoni tangible i intangible de la ciutat de València i part del territori a través de la indústria tèxtil.

València va ser declarada Ciutat de la Seda l’any 2016. La ciutat va viure la seua esplendor a partir del s. XV, en el s. XVII fins a 3.000 telers produïen la luxosa seda que vestia a l’aristocràcia. Hui es pot visitar la casa-taller José Luis March, al barri del Carmen. Molt a prop, es troba la Llotja de Mercaders, declarada Patrimoni de la Humanitat.

En Velluters, l’antic barri dels teixidors de vellut, el Col·legi de l’Art Major de la Seda ofereix una mirada única a aquesta activitat, mostrant no solament els tèxtils exquisits sinó també els telers i les vestimentes d’època.

Però no solament la noblesa i la burgesia vestia de seda. En el Museu Catedralici Diocesà i en el Real Col·legi del Corpus Christi es poden admirar les peces d’ornamentació litúrgica i indumentària religiosa des del s. XV. La seda va vestir persones i va omplir els espais de luxe. En un dels millors exponents del barroc valencià, el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries situat en el Palau del Marqués de Dosaigües, es mostra com la seda és protagonista del mobiliari, entapissat en rics teixits. Perquè a València la seda és part del paisatge cultural.

Qui pot participar

Qualsevol empresa o servei turístic de la Comunitat Valenciana, destinacions, agents territorials i associacions vinculades a Ruta de la Seda.

La participació en Ruta de la Seda comporta el compliment d’uns requisits de compliment obligat per a garantir la cohesió i l’homogeneïtat de l’oferta i oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn a l’argument de Ruta de la Seda.

Beneficis de participar

- Augmentar el valor del seu producte en comptar amb un distintiu i/o marca fàcilment distingible.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Ruta de la Seda de Turisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en el microsite de Ruta de la Seda i la participació en l’estratègia digital vinculada.
- Impulsar la comercialització i/o distribució del producte a través de les accions que realitze Turisme Comunitat Valenciana.
- Representació i possibilitat de participació en les fires sectorials i actes promocionals en els quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Valoració addicional en el programa d’ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.
- Participar en el Pla Formatiu de CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.

Procediment d’adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme-Ruta de la Seda sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa. Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures.