Turisme de Busseig

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Actiu

Turisme de Busseig

Comunitat Valenciana
-

El Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana s’emmarca en l’estratègia CreaTurisme i forma part del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.

La Comunitat Valenciana alberga unes magnífiques condicions per al desenvolupament de les activitats sota l’aigua en totes les seues variants:

- Submarinisme: activitat de nadar sota l’aigua amb o sense l’assistència d’equips especials. 

-Tub respirador: similar al submarinisme, però a ras de l’aigua o aprofundint a molt pocs metres, amb l’assistència d’una màscara de busseig amb un tub que permet l’entrada d’aire des de la superfície.

Aquest programa es dirigeix a empreses de la Comunitat Valenciana que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de les activitats de busseig.

Podran participar en aquest producte:

- Empreses de turisme actiu

- Allotjaments

- Serveis de restauració

- Agències receptives i comercialitzadores

- Marines i ports esportius

- Empresa lloguer d’embarcacions

La participació en el Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització. Aquests criteris de compliment obligat seran la garantia que assegure la cohesió de l’oferta i l’homogeneïtat d’aquesta a fi de disposar de la capacitat d’oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn de l’argument de productes de turisme de busseig.

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al Programa de Producte Turisme Busseig hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

1. Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament.

2. Criteris de tipologia d’empresa adaptats a les necessitats de cada producte: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa potencialment membre del producte turisme de busseig.

Fases d’adhesió

Existeix la possibilitat d’adherir-se al Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana com a empresa en fase d’accés (adhesió a grup de treball sobre turisme de busseig), en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total (adhesió al Programa Turisme de Busseig) en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses que formen part del Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

- Interlocució directa amb Turisme Comunitat Valenciana.

- Accés a informació específica del sector.

- Participació preferent en accions dutes a terme per Turisme Comunitat Valenciana, especialment de caràcter formatiu.

Fase d’adhesió total: les empreses i entitats adherides al Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en turisme de busseig en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

Procediment d’adhesió

L’adhesió de les empreses interessades a formar part del Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana han de:

1. Emplenar i signar la carta d’adhesió als Grups de Treball sobre Turisme de Busseig marcant la seua tipologia o tipologies d’empreses per les quals s’adhereix al grup i remetre-la a mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com. Amb això l’empresa s’incorpora directament a la fase d’accés i els seus beneficis.

2. Emplenar i signar la carta d’adhesió al Programa Turisme de Busseig marcant la seua tipologia o tipologies d’empreses per les quals s’adhereix al programa i remetre-la a mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com. Amb això s’obté accés directe a la fase d’adhesió total i els seus beneficis.

Aquesta carta d’adhesió als Programes de CreaTurisme és un document públic pel qual els responsables de les empreses reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís de participació.

Cada empresa podrà presentar tantes cartes d’adhesió als grups de treball i als Programes de Producte de la Comunitat Valenciana com tipologies d’activitat realitze.

3. L’admissió de sol·licituds. Correspon a l’òrgan de coordinació del Programa de Producte Turisme de Busseig de la Comunitat Valenciana acceptar o no les candidatures presentades, a l’efecte de verificació es podran fer auditories internes.

 

Empreses Adherides a Grups de Treball

Empreses Turisme Actiu

- Ali Sub

- Buceo Cabo La Nao S.L.

- Buceo Puerto Jávea

- Celacanto Buceo Altea

- Charters Casamar

- DxT Nautico

- Eventos Náuticos Internacionales S.L.

- Lake Beniarres Leisure Park S.L

- Olindias Cent. de Actividades "Nisos Benidorm"

- Palancia Actividades Subacuáticas S.L. Centro Buceo Costa Palancia

- Posidonia Ecosports S.L.

- Revolution Dive / Diving Stones

- Scuba Nautic SL (Scuba Elx)

Mediació Turística i Agències de Viatge

- Eventos Náuticos Internacionales S.L.

-Sasae Travel

Instal·lacions Nàutiques

- Buceo Puerto Jávea

- Olindias Cent. de Actividades "Nisos Benidorm"

- Mardays -centro de buceo

- Delfín Cullera- Centro de buceo

- Centro de buceo la Galera

- Buceo A Fondo

 

Per a ampliar informació, pot dirigir un e-mail a la següent adreça:

mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com