Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Actiu

Turisme Esportiu

Comunitat Valenciana
-

El Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana s’emmarca en l’estratègia de CreaTurisme i forma part del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.

La Comunitat Valenciana alberga durant tot l’any condicions i instal·lacions magnífiques per al desenvolupament d’activitats esportives en totes les seues variants:

-Esdeveniments esportius: organització d’esdeveniments de caràcter esportiu que motiven la mobilització d’esportistes i/o aficionats a una determinada pràctica esportiva.

-Estades esportives: estades de clubs i equips esportius de diversa índole enfocades al desenvolupament d’entrenaments i pretemporades en destinacions i instal·lacions adaptades a les necessitats particulars de cada activitat i nivell de professionalització.

Aquest programa es dirigeix a empreses que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de les activitats de turisme esportiu a la Comunitat Valenciana.

Podran participar en aquest producte:

- Empreses de turisme actiu

- Allotjaments

- Serveis de restauració

- Agències receptives i comercialitzadores

- Empreses organitzadores d’esdeveniments esportius

- Empreses especialitzades en estades d’entrenament esportiu

- Instal·lacions esportives

La participació en el Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització. Aquests criteris de compliment obligat seran la garantia que assegure la cohesió de l’oferta i l’homogeneïtat d’aquesta a fi de disposar de la capacitat d’oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn de l’argument de productes de turisme esportiu.

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al Programa de Producte Turisme Esportiu hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

1. Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament.

2. Criteris de tipologia d’empresa adaptats a les necessitats de cada producte: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa potencialment membre del producte turisme esportiu.

Fases d’adhesió

Existeix la possibilitat d’adherir-se al Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana com a empresa en fase d’accés (adhesió a grup de treball sobre turisme esportiu), en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total (adhesió al Programa Turisme Esportiu) en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses que formen part del Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

- Interlocució directa amb Turisme Comunitat Valenciana.

- Accés a informació específica del sector.

- Participació preferent en accions dutes a terme per Turisme Comunitat Valenciana, especialment de caràcter formatiu.

Fase d’adhesió total: les empreses i entitats adherides al Programa de Producte Turisme Nàutic de la Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en turisme esportiu en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del Programa de Producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.
 

Procediment d’adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme - Turisme Esportiu sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa. Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures. 

Per a ampliar informació, pot dirigir un e-mail a la següent adreça:

mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com