Birding. Turisme ornitològic

CreaTurisme -  Programa de impulso y desarrollo de producto Comunitat Valenciana
CreaTurisme
Programa d’impuls i desenvolupament de productes experiencials de la Comunitat Valenciana

Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Natural Rural

Birding. Turisme ornitològic

Comunitat Valenciana
-

Birding Comunitat Valenciana és un programa de producte turístic de naturalesa pensat per al turista que es desplaça a fi d’observar ocells. S’emmarca en l’estratègia de CreaTurisme de desenvolupament de productes experiencials d’alt valor afegit en el marc per a generar demanda interessada en la realització d’aquesta activitat cap a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una oferta turística en el medi natural amb l’objectiu de promocionar l’observació dels diversos ocells de la Comunitat Valenciana alhora que incorpora criteris de defensa, protecció i conservació d’aquests, d’una forma ordenada i respectuosa amb l’hàbitat on té presència destacada.

Aquest programa es dirigeix a entitats, empreses i serveis que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn del turisme ornitològic en la Comunitat Valenciana.

Pots visitar la web de Birding Comunitat Valenciana ací

 

Podran participar d'aquest producte:

- Agències receptives i comercialitzadores
- Empreses d'activitats
- Allotjaments
- Serveis de restauració
- Comerços
- Guies de turisme ornitològic o birding
- Itineraris ornitològics
- Punts d'observació
- Centres d'Interpretació

La participació en en el programa de producte Birding Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits comuns a tots els programes vinculats a l'estratègia CreaTurisme, els requisits específics del producte de turisme ornitològic i finalment els vinculats a les diferents tipologies de participants (serveis, infraestructures, gestió i comercialització). Tots aquests criteris, d'obligat compliment, seran la garantia que assegure la cohesió de l'oferta i l'homogeneïtat de la mateixa a fi de disposar de la capacitat d'oferir al mercat proposades competitives i d'alt valor entorn del turisme ornitològic.

 

Criteris d’adhesió

Les empreses i/o entitats interessades a adherir-se al programa de producte Birding Comunitat Valenciana hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els programes de producte considerats dins de l'estratègia de CreaTurisme i que hauran de complir obligatòriament les empreses i/o entitats adherides. S'inclouen criteris d'accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment dins del producte de Birding Comunitat Valenciana.

Criteris de producte: aquells específics de producte Birding Comunitat Valenciana, que al seu torn són transversals a totes les empreses i/o tipologies considerades en programa de producte de turisme ornitològic.

Criteris de tipologia d’empresa/entitat: criteris específics associats a cadascuna de les tipologies d’empresa i/o entitat potencialment membre del producte Birding Comunitat Valenciana. Entre ells existeixen criteris específics per tipologia per a accés i criteris que responen a compromisos de manteniment i seguiment en el producte Birding.

 

Fases d’adhesió:

Existeix la possibilitat d’adherir-se al producte Birding Comunitat Valenciana com a empresa/entitat en fase d’accés, en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa i/o entitat es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del producte Birding Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses i entitats que formen part de Birding Comunitat Valenciana en fase d’accés podran beneficiar-se del pla específic de formació per als integrants del programa i una valoració addicional en les línies d'ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.

Criteris d’adhesió: les empreses i entitats adherides  al programa de producte Birding Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu CreaTurisme del producte  Birding Comunitat Valenciana.

- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Birding Comunitat Valenciana.

- Inclusió en la web del producte Birding Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.

- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el programa de producte.

- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en  turisme ornitològic en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.

- Participació en fam trips i press trips com a membre del programa Birding Comunitat Valenciana.

- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.

- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

 

Procediment d'adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme-Birding sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica en aquest.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa.

Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures.

En els arxius adjunts pot consultar el llistat d'empreses adherides a Birding Comunitat Valenciana.

Birding. Turismo ornitológico

Obri la ubicació