Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Actiu

Activitats Nàutiques

Comunitat Valenciana
-

El Programa de Producte Activitats Nàutiques s’emmarca en l’estratègia CreaTurisme i forma part del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu. 

La Comunitat Valenciana alberga unes condicions estupendes per al desenvolupament d’activitats nàutiques i aquàtiques en el mar en totes les seues variants:

- Turisme nàutic: pràctiques esportives en el mar que impliquen l’operació d’equips i vehicles impulsats per un motor o pel vent com la moto aquàtica, l’esquí nàutic, el xàrter nàutic, la vela, el fly board, el parascending, etc.

- Activitats de rem: activitats aquàtiques que impliquen l’ús de rems per a la propulsió d’una embarcació; en aquesta categoria estan el piragüisme, el caiac, el paddle surf i l’step sup.

- Activitats de vent i ones: activitats esportives que impliquen l’operació d’equips impulsats per la força del vent i les ones; dins d’elles estan, entre d’altres, el surf, el windsurf, el kitesurf,  el wakeboard, body board.  

Aquest programa es dirigeix a empreses de la Comunitat Valenciana que ofereixen propostes específiques d’experiències i activitats d’alt valor afegit entorn de les activitats nàutiques i aquàtiques en el mar.

Podran participar en aquest producte:

- Empreses de turisme actiu
- Allotjaments
- Serveis de restauració
- Marines i ports esportius
-Mediació Turística i Agències de Viatges
-Instal·lacions Nàutiques

La participació en el Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana comporta el compliment de requisits vinculats tant a serveis, com a les seues infraestructures, gestió i comercialització. Aquests criteris de compliment obligat seran la garantia que assegure la cohesió de l’oferta i l’homogeneïtat d’aquesta a fi de disposar de la capacitat d’oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn de l’argument de productes de turisme nàutic i activitats aquàtiques en el mar.

Criteris d’adhesió

Les empreses de la Comunitat Valenciana interessades a adherir-se al Programa de Producte Activitats Nàutiques hauran de complir els següents criteris d’accés o manteniment:

1. Criteris transversals de CreaTurisme: aquells comuns a tots els arguments de productes considerats dins de l’estratègia de CreaTurisme i que les empreses adherides hauran de complir obligatòriament.

2. Criteris de tipologia d’empresa adaptats a les necessitats de cada producte: criteris específics de producte associats a cadascuna de les tipologies d’empresa potencialment membre del producte activitats nàutiques.
 

Fases d’adhesió

Existeix la possibilitat d’adherir-se al Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana com a empresa en fase d’accés (adhesió a grup de treball sobre turisme esportiu), en el cas de no complir en l’actualitat amb algun dels criteris (sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase, l’empresa es compromet a esmenar en el menor temps possible les limitacions que impedisquen aquest compliment per a poder d’aquesta manera accedir a la fase d’adhesió total (adhesió al Programa Activitats Nàutiques) en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana.

Fase d’accés: les empreses que formen part del Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana en fase d’accés disposaran dels següents beneficis:

- Interlocució directa amb Turisme Comunitat Valenciana.
- Accés a informació específica del sector.
- Participació preferent en accions dutes a terme per Turisme Comunitat Valenciana, especialment de caràcter formatiu.

Fase d’adhesió total: les empreses i entitats adherides al Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana disposaran, a més dels anteriors, dels beneficis següents:

- Ús del distintiu del Club de Producte Mediterrani Actiu-Esportiu.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana.
- Inclusió en la web del producte Turisme Esportiu de la Comunitat Valenciana i participació en l’estratègia digital vinculada.
- Participació en la programació i integració en les accions de comunicació i comercialització que es realitzen en el Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana.
- Representació i possibilitat de participació en fires sectorials o especialitzades en activitats nàutiques en les quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Participació en fam trips i press trips com a membre del Programa de Producte Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana.
- Programa d’incentius per a accions de promoció, comunicació i màrqueting.
- Accions de promoció de la destinació associades a aquest producte en els seus diferents mercats.

Procediment d’adhesió

Si estàs interessat a formar part de CreaTurisme - Activitats Nàutiques sol·licita l'adhesió en aquest enllaç i segueix el procediment que s'indica.

ADHESIÓ CREATURISME

S'annexen ací els protocols amb els requisits que es requereixen per a poder formar part de CreaTurisme perquè els puga consultar abans d'emplenar el formulari de sol·licitud.

La signatura dels protocols d'adhesió és un document en el qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d'auditoria externa. Una vegada rebuts els protocols signats, es comunicarà l'acceptació o rebuig de les candidatures. 

 

Per a ampliar informació, pot dirigir un e-mail a la següent adreça:

mediterraneo-activo@comunitatvalenciana.com