Descobreix

Productes inclosos en l'estratègia CreaTurisme
Mediterrani Cultural

Ruta Modernista

Comunitat Valenciana
-

La Ruta Modernista en la Comunitat Valenciana conserva valuosos exemples d’aquest estil artístic la construcció del qual va ser iniciada per la burgesia del segle XX. Va ser un període d’expansió artística, exemple d’aquesta construcció són l’Estació del Nord, el Mercat de Colom i Central a València. La casa de les Cigonyes, la de Mobles Navarro, la Casa dels Dracs o la dels Caragols a Castelló i el Cercle industrial i la Casa del Pavo a Alcoi entre molts altres.

Qui pot participar

Qualsevol empresa o servei turístic de la Comunitat Valenciana, destinacions, agents territorials i associacions vinculades a la Ruta Modernista.

La participació en la Ruta Modernista comporta el compliment d’uns requisits de compliment obligat per a garantir la cohesió i l’homogeneïtat de l’oferta i oferir al mercat propostes competitives i d’alt valor entorn a l’argument de la Ruta Modernista.

Beneficis de participar

- Augmentar el valor del seu producte en comptar amb un distintiu i/o marca fàcilment distingible.
- Inclusió en els materials promocionals elaborats per a la promoció del producte Ruta Modernista de Turisme Comunitat Valenciana.
- Inclusió en el microlloc de la Ruta Modernista i la participació en l’estratègia digital vinculada.
- Impulsar la comercialització i/o distribució del producte a través de les accions que realitze Turisme Comunitat Valenciana.
- Representació i possibilitat de participació en les fires sectorials i actes promocionals en els quals participe Turisme Comunitat Valenciana.
- Valoració addicional en el programa d’ajudes publicades per Turisme Comunitat Valenciana.
- Participar en el Pla Formatiu de CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.

Procediment d’adhesió

Les empreses i entitats interessades a formar part del grup de treball de la Ruta Modernista hauran d’emplenar la carta d’adhesió d’aquest producte i remetre-la al correu de: mediterraneo-cultural@comunitatvalenciana.com

La carta d’adhesió és un document públic pel qual els responsables de les empreses i/o entitats reconeixen públicament el compliment dels criteris i el compromís actiu de participació.

Una mateixa empresa podrà formar part de diversos productes sempre que la seua activitat estiga relacionada amb el producte. Per a això haurà d’emplenar les cartes d’adhesió de cadascun dels productes en els quals treballe.

Aquesta declaració responsable substitueix als processos d’auditoria externa.

Una vegada rebudes les cartes d’adhesió, la comissió d’accés procedirà a la comunicació de l’acceptació o rebuig de les candidatures.